Partneři

section-957209b
EuroProfis, s.r.o.
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/europrofis-scaled-241x72.jpg
Kontaktní osoba:

Michaela Vránová

E-mail:

michaela.vranova@europrofis.cz

Adresa:

Vinohradská 29/93
120 00 Praha 2, Česká republika

Webové stránky:

www.europrofis.cz

Společnost EuroProfis byla založena v roce 1997 a od samého počátku se zaměřuje na vzdělávání (především v automobilovém průmyslu), projektové řízení na národní i mezinárodní úrovni. Jsme specialisté na fondy EU, zejména na měkké projekty související se vzděláváním studentů odborného vzdělávání a dospělých. Mezi naše hlavní činnosti patří analýza vzdělávacích potřeb, tvorba vzdělávacích programů "na míru" a tvorba poradenských koncepcí. Zaměřujeme se také na přípravu a realizaci vzdělávacích kurzů, seminářů, e-learningu. Vyvíjíme takové inovace, které podporují akceleraci trhu práce.

section-4fa5a34
bit schulungscenter
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/05/Logo_bitsc_COLOR_large_BGwhite-241x72.png
Kontaktní osoba:

Laura Kaier

E-mail:

laura.kaier@bitschulungscenter.at

Adresa:

Kärntner Straße 311, 8054 Graz, Austria

Webové stránky:

www.bitschulungscenter.at/en/innovation-2

bit (= best in training) schulungscenter, založené v roce 1986, je jedním z předních poskytovatelů vzdělávání v oblasti projektů pro lepší uplatnění trhu práce, odborného vzdělávání, odborné přípravy a zaměstnatelnosti v Rakousku. Silnou stránkou společnosti jsou zkušenosti a know-how v oblasti koncepce (didaktika, metodika, tvorba vzdělávacích kurzů) a realizace různých národních a mezinárodních projektů. bit schulungscenter má bohaté zkušenosti s prací s různými cílovými skupinami, např. s mladými lidmi, mladými nezaměstnanými dospělými, a s jejich vzdělávacími potřebami prostřednictvím vlastních vzdělávacích aktivit. V sedmi rakouských regionech zaměstnává 263 vysoce zkušených pracovníků, což umožňuje využívat nejnovější know-how a kreativní vzdělávací metody při navrhování a realizací různých projektů.

section-14b373d
IHK-Projektgesellschaft mbH
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/05/IHK-PG-Logo-241x55.png
Kontaktní osoba:

Eliza Rößler

E-mail:

roessler@ihk-projekt.de

Adresa:

Puschkinstrasse 12b
15236 Frankfurt (Oder), Germany

Webové stránky:

www.ihk-projekt.de

IHK-PG je 100% dceřinou společností Obchodní a průmyslové komory Východní Braniborsko jako příslušného orgánu podle zákona o odborném vzdělávání. Řídila a podílela se na několika projektech souvisejících s úspěšnou realizací duálního vzdělávání.
odborného vzdělávání (IVET & CVET), digitalizace, nástupnictví podniků, uznávání kompetencí, talent managementu atd. Hospodářské komory v Německu jsou kompetentními orgány v duálním systému odborného vzdělávání a přípravy (zákon o odborném vzdělávání), který kombinuje vzdělávání založené na práci a teoretickou přípravu. IHK-PG působí jako poskytovatel služeb pro regionální podniky a úzce spolupracuje s odbornými školami. Kromě toho má dlouhou tradici v navrhování a nabízení vysoce kvalitních a uznávaných vzdělávacích programů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

section-0a7ad30
Femeval
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/05/Femeval_Vertical_01-241x173.png
Kontaktní osoba:

María José Lladró Pérez

E-mail:

mjlladro@femeval.es

Adresa:

Avenida Blasco Ibáñez 127 Valencia (España)

Webové stránky:

www.femeval.es

FEMEVAL je nezisková organizace, která zastupuje výrobní společnosti z odvětví kovovýroby v regionu Valencie. V současné době tvoří FEMEVAL více než 3 500 společností, většinou malých a středních podniků, které patří do odvětví kovoprůmyslu, obchodu a služeb, včetně následujících činností: Technické instalace (konstrukce, klimatizace, instalatérství, elektřina, plyn, protipožární ochrana, výtahy, zavlažování), energetika (technologie OZE, účinnost, poradenství), bydlení (okna, kování, dveře, osvětlení), ICT (hardware, software, domotika). FEMEVAL poskytuje svým členům konzultace a poradenství při rozvoji jejich činnosti v následujících oblastech:
Inovace, technologie a internacionalizace
Udržitelnost, strategické řízení, energetika a bezpečnost a ochrana zdraví při práci.
Školení pro manažery a zaměstnance v kovoprůmyslu - Lidské zdroje a zaměstnanost.

section-677fdf0
Zväz automobilového priemyslu SR
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/05/logo-zap1-241x241.png
Kontaktní osoba:

Henrich Hipča

E-mail:

hhipca@zapsr.sk

Adresa:

Lamačská cesta 6353/3C
841 04 Bratislava – Karlova Ves

Webové stránky:

www.zapsr.sk

Zväz automobilového priemyslu SR je nevládní zájmové sdružení právnických osob, které se od roku 1993 rozrostlo na organizaci s členskou základnou 200 firem zaměstnávajích více jak 100.000 osob. V současnosti jsou na Slovensku 4 hlavní společnosti zaměřené na výrobu automobilů: Volkswagen Slovakia, Stellantis Slovakia (bývalá Groupe PSA Slovakia), Kia Motors Slovakia a Jaguar Land Rover, které celkově podporují síť více jak 350 výrobních společností a subdodavatelů na všech úrovních.

section-c03dad1
Danmar Computers
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/05/DANMAR-logo-A-241x179.png
Kontaktní osoba:

Joanna Bać

E-mail:

j.bac@danmar-computers.com.pl

Adresa:

Poland, 35-016 Rzeszów, ul Hoffmanowej 19

Webové stránky:

www.danmar-computers.com.pl

Danmar Computers je soukromá společnost působící v oblasti informačních technologií, která má zkušenosti s vývojem moderních webových a mobilních aplikací, které se používají pro vzdělávací účely. DANMAR je také poskytovatelem odborného vzdělávání a školení v oblasti IT s dlouhodobými zkušenostmi s realizací evropských projektů odpovídajících potřebám různých cílových skupin. Během 20 let společnost úspěšně realizovala více než 160 projektů v rámci programů Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress, HORIZON2020 a nově Erasmus+. V mnoha z těchto projektů byla společnost DANMAR zodpovědná za navrhování a koordinaci strategií šíření informací. Společnost Danmar Computers je také vývojářem a dodavatelem AdminProject, on-line systému pro řízení evropských projektů. Posláním společnosti Danmar Computers je podpora celoživotního vzdělávání a zajištění rovného přístupu ke vzdělávání pro všechny s využitím moderních technologií.

Project No. 2021-1-CZ01-KA220-VET-000033332