Partneři

section-957209b
EuroProfis, s.r.o.
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/europrofis-scaled-241x72.jpg
Kontaktní osoba:

Michaela Vránová

E-mail:

michaela.vranova@europrofis.cz

Adresa:

Vinohradská 29/93
120 00 Praha 2, Česká republika

Webové stránky:

www.europrofis.cz

Společnost EuroProfis byla založena v roce 1997 a od samého počátku se zaměřuje na vzdělávání (především v automobilovém průmyslu), projektové řízení na národní i mezinárodní úrovni. Jsme specialisté na fondy EU, zejména na měkké projekty související se vzděláváním studentů odborného vzdělávání a dospělých. Mezi naše hlavní činnosti patří analýza vzdělávacích potřeb, tvorba vzdělávacích programů "na míru" a tvorba poradenských koncepcí. Zaměřujeme se také na přípravu a realizaci vzdělávacích kurzů, seminářů, e-learningu. Vyvíjíme takové inovace, které podporují akceleraci trhu práce.

section-4fa5a34
bit schulungscenter
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/05/Logo_bitsc_COLOR_large_BGwhite-241x72.png
Kontaktní osoba:

Michelle Bachl

E-mail:

michelle.Bachl@bitschulungscenter.at

Adresa:

Kärntner Straße 311, 8054 Graz, Austria

Webové stránky:

www.bitschulungscenter.at/en/innovation-2

bit (= best in training) schulungscenter, založené v roce 1986, je jedním z předních poskytovatelů vzdělávání v oblasti projektů pro lepší uplatnění trhu práce, odborného vzdělávání, odborné přípravy a zaměstnatelnosti v Rakousku. Silnou stránkou společnosti jsou zkušenosti a know-how v oblasti koncepce (didaktika, metodika, tvorba vzdělávacích kurzů) a realizace různých národních a mezinárodních projektů. bit schulungscenter má bohaté zkušenosti s prací s různými cílovými skupinami, např. s mladými lidmi, mladými nezaměstnanými dospělými, a s jejich vzdělávacími potřebami prostřednictvím vlastních vzdělávacích aktivit. V sedmi rakouských regionech zaměstnává 263 vysoce zkušených pracovníků, což umožňuje využívat nejnovější know-how a kreativní vzdělávací metody při navrhování a realizací různých projektů.

section-14b373d
IHK-Projektgesellschaft mbH
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/05/IHK-PG-Logo-241x55.png
Kontaktní osoba:

Hartmut Schaefer

E-mail:

schaefer@ihk-projekt.de

Adresa:

Puschkinstrasse 12b
15236 Frankfurt (Oder), Germany

Webové stránky:

www.ihk-projekt.de

IHK-PG je 100% dceřinou společností Obchodní a průmyslové komory Východní Braniborsko jako příslušného orgánu podle zákona o odborném vzdělávání. Řídila a podílela se na několika projektech souvisejících s úspěšnou realizací duálního vzdělávání.
odborného vzdělávání (IVET & CVET), digitalizace, nástupnictví podniků, uznávání kompetencí, talent managementu atd. Hospodářské komory v Německu jsou kompetentními orgány v duálním systému odborného vzdělávání a přípravy (zákon o odborném vzdělávání), který kombinuje vzdělávání založené na práci a teoretickou přípravu. IHK-PG působí jako poskytovatel služeb pro regionální podniky a úzce spolupracuje s odbornými školami. Kromě toho má dlouhou tradici v navrhování a nabízení vysoce kvalitních a uznávaných vzdělávacích programů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

section-0a7ad30
Femeval
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/05/Femeval_Vertical_01-241x173.png
Kontaktní osoba:

María José Lladró Pérez

E-mail:

mjlladro@femeval.es

Adresa:

Avenida Blasco Ibáñez 127 Valencia (España)

Webové stránky:

www.femeval.es

FEMEVAL je nezisková organizace, která zastupuje výrobní společnosti z odvětví kovovýroby v regionu Valencie. V současné době tvoří FEMEVAL více než 3 500 společností, většinou malých a středních podniků, které patří do odvětví kovoprůmyslu, obchodu a služeb, včetně následujících činností: Technické instalace (konstrukce, klimatizace, instalatérství, elektřina, plyn, protipožární ochrana, výtahy, zavlažování), energetika (technologie OZE, účinnost, poradenství), bydlení (okna, kování, dveře, osvětlení), ICT (hardware, software, domotika). FEMEVAL poskytuje svým členům konzultace a poradenství při rozvoji jejich činnosti v následujících oblastech:
Inovace, technologie a internacionalizace
Udržitelnost, strategické řízení, energetika a bezpečnost a ochrana zdraví při práci.
Školení pro manažery a zaměstnance v kovoprůmyslu - Lidské zdroje a zaměstnanost.

section-677fdf0
Zväz automobilového priemyslu SR
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/05/logo-zap1-241x241.png
Kontaktní osoba:

Attila Patocs

E-mail:

apatocs@zapsr.sk

Adresa:

Lamačská cesta 6353/3C
841 04 Bratislava – Karlova Ves

Webové stránky:

www.zapsr.sk

Zväz automobilového priemyslu SR je nevládní zájmové sdružení právnických osob, které se od roku 1993 rozrostlo na organizaci s členskou základnou 200 firem zaměstnávajích více jak 100.000 osob. V současnosti jsou na Slovensku 4 hlavní společnosti zaměřené na výrobu automobilů: Volkswagen Slovakia, Stellantis Slovakia (bývalá Groupe PSA Slovakia), Kia Motors Slovakia a Jaguar Land Rover, které celkově podporují síť více jak 350 výrobních společností a subdodavatelů na všech úrovních.

section-c03dad1
Danmar Computers
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/05/DANMAR-logo-A-241x179.png
Kontaktní osoba:

Joanna Bać

E-mail:

j.bac@danmar-computers.com.pl

Adresa:

Poland, 35-016 Rzeszów, ul Hoffmanowej 19

Webové stránky:

www.danmar-computers.com.pl

Danmar Computers je soukromá společnost působící v oblasti informačních technologií, která má zkušenosti s vývojem moderních webových a mobilních aplikací, které se používají pro vzdělávací účely. DANMAR je také poskytovatelem odborného vzdělávání a školení v oblasti IT s dlouhodobými zkušenostmi s realizací evropských projektů odpovídajících potřebám různých cílových skupin. Během 20 let společnost úspěšně realizovala více než 160 projektů v rámci programů Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress, HORIZON2020 a nově Erasmus+. V mnoha z těchto projektů byla společnost DANMAR zodpovědná za navrhování a koordinaci strategií šíření informací. Společnost Danmar Computers je také vývojářem a dodavatelem AdminProject, on-line systému pro řízení evropských projektů. Posláním společnosti Danmar Computers je podpora celoživotního vzdělávání a zajištění rovného přístupu ke vzdělávání pro všechny s využitím moderních technologií.

Project No. 2021-1-CZ01-KA220-VET-000033332

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Facebook
LinkedIn
Instagram