Novinky

section-54e9472
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2a-1-250x250.png

Tiskovázpráva

Připravili jsme pro vás závěrečnou tiskovou zprávu, kde najdete všechny důležité informace o metodice CAR Master.

Závěrečnou tiskovou zprávu si můžete stáhnout ZDE

Národníkonference

V prosinci 2023 se v partnerských zemích (Česká republika, Rakousko, Německo, Španělsko, Slovensko, Polsko) uskutečnily závěrečné národní konference, na kterých jsme představili všechny výstupy projektu. Oslovili jsme více než 180 potenciálních uživatelů, kteří mají o metodiku CAR Master velký zájem.

https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2b-250x250.png
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2a-1-250x250.png

Pilotní testováníbylo velmi úspěšné

Pilotní testování celé metodiky proběhlo v listopadu a prosinci 2023 a oslovili jsme více než 120 účastníků z České republiky, Rakouska, Německa, Španělska, Slovenska a Polska. Uživatelé hodnotili výukovou platformu velmi dobře, přičemž drobné požadavky byly zohledněny až při závěrečné kompletaci.

Závěrečnésetkání v okouzlující Valencii

13.-14.6.2023

Závěrečná schůzka se konala v létě ve Valencii a diskutovali jsme zejména o finalizaci online platformy a osobního workshopu, abychom byli připraveni na pilotní testování. Diskutovali jsme o našich národních možnostech pilotního testování a přípravě pokynů. Důležitou otázkou bylo konečné šíření (národní konference) a udržitelnost výsledků našeho projektu. Po setkání jsme měli úžasný večer se skvělou španělskou kuchyní a neformálním rozhovorem se všemi partnery.

https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2b-250x250.png
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2a-1-250x250.png

Akreditacemetodiky

Úspěšný absolvent online obsahu (kompletně vyplněný výukový obsah + 70 % správných odpovědí v závěrečném kvízu) si může vygenerovat certifikát CAR Master přímo v online platformě. V případě prezenčního studia je šablona certifikátu přiložena k sylabu workshopu a je na konkrétním školiteli, aby certifikát dospělým studentům vystavil. Doporučuje se splnit podmínku 70 % docházky.
Zvažovali jsme akreditaci ve všech partnerských zemích, ale téměř všechny partnerské organizace nesplnily podmínky národních institucí. Český partner (koordinátor) právě připravuje žádost o akreditaci. Zájemci z řad vzdělávacích společností v ostatních zemích najdou podmínky pro národní akreditaci ve všech partnerských zemích (Německo, Rakousko, Španělsko, Slovensko, Polsko a Česká republika) v závěrečné akreditační zprávě.

Závěrečnou zprávu pro akreditaci si můžete stáhnout ZDE.

Druhé projektovésetkání v GRAZu

30.11. -01.12.2022

Druhé projektové setkání se uskutečnilo v Rakousku v krásném městě Štýrský Hradec. Zaměřili jsme se především na první návrh online platformy CAR Master v angličtině a diskutovali jsme o výzvách týkajících se akreditací v našich zemích. Probíraly se také všechny potřebné otázky týkající se řízení, kvality a šíření projektu. Po práci jsme strávili příjemný čas ve vánoční atmosféře u skvělé večeře a svařáku.

https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2b-250x250.png
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2a-1-250x250.png

Onlinevzdělávací platforma CAR Master spuštěna!

Moderní a interaktivní platforma by měla být novým didaktickým nástrojem pro mistry, vedoucí týmů a produktivní manažery výrobních podniků. Online platforma je přístupná nonstop (24 hodin denně, 7 dní v týdnu) kdekoli a kdykoli a uživatelé mohou studovat svým individuálním tempem. Výukový obsah je k dispozici po registraci (je nutné uvést jméno a e-mail). Po úspěšné registraci musíte projít sebehodnocením, abyste zjistili úroveň svých iniciačních dovedností, a poté se řídit doporučením k příslušným výukovým lekcím. Uživatelé mohou hodnocení provést také po studiu a porovnat předchozí a skutečnou úroveň dovedností v příslušných oblastech.
Po dokončení výuky mohou uživatelé pokračovat v závěrečném testu na online platformě a úspěšný absolvent obdrží certifikát (alespoň 70 % správných odpovědí).
Online platforma CAR Master je k dispozici v 6 jazycích: Angličtina, němčina, španělština, slovenština, polština a čeština.

Online platformu CAR Master najdete ZDE

Dokončeníosnovy prezenčního workshopu

Metodika CAR Master zahrnuje 20 hodin online výukového obsahu a 40 hodin prezenčního školení. Učební plán CAR Master se skládá z 10 témat navazujících na online platformu. Pro prezenční školení jsme zařadili 7 témat, která byla vyžadována mistry. Tato témata pro prezenční workshop naleznete v učebním plánu:
Lekce 1: Totálně produktivní údržba (4 hodiny prezenčně)
Lekce 2: Výrobní proces (4 hodiny prezenčně)
Lekce 3: Metody kontroly kvality ( 4 hodiny prezenčně)
Lekce 4: Digitální kompetence (8 hodin prezenčně)
Lekce 5: Ekonomické a organizační znalosti (4 hodiny prezenčně)
Lekce 6: Profesionální komunikace (8 hodin prezenčně)
Lekce 10: Mistr v roli vedoucího (8 hodiny prezenčně)
Učební plán obsahuje podrobný harmonogram s podrobným popisem aktivit. Učební plán je novou didaktickou pomůckou pro učitele a školitele s doporučenými pracovními listy. Učební plán je rozdělen do 5 dnů v samostatných dokumentech - všichni pedagogové mají možnost využít téma požadované dospělými účastníky vzdělávání. Učební plán je k dispozici v angličtině, němčině, španělštině, slovenštině, polštině a češtině.

Zde si můžete stáhnout učební plán workshopu.
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2b-250x250.png
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2a-1-250x250.png

Vzdělávací obsahpřipraven!

Moderní a interaktivní platforma by měla být novým didaktickým nástrojem pro mistry, vedoucí týmů a produktivní manažery výrobních podniků. Dokončili jsme výukový obsah následujících témat:
Lekce 1: Totálně produktivní údržba
Lekce 2: Výrobní proces
Lekce 3: Metody kontroly kvality
Lekce 4: Digitální kompetence
Lekce 5: Ekonomické a organizační znalosti
Lekce 6: Profesionální komunikace
Lekce 7: Nové technologie
Lekce 8: Životní prostředí a ekologické dovednosti
Lekce 9: Podpora zdraví a prevence rizik
Lekce 10: Mistr v roli vedoucího
Výše uvedené lekce je možné studovat na online platformě CAR Master nebo si stáhnout učební texty v pdf na webových stránkách zde (https://www.car-master.eu/learning-units/) v angličtině, češtině, němčině, španělštině, slovenštině a polštině.
Součástí celé metodiky je také příručka pro školitele, která školitelům, učitelům nebo jednotlivým uživatelům vysvětluje celou metodiku kombinovaného vzdělávání CAR Master. Všichni zájemci zde najdou také užitečné didaktické tipy pro efektivní výuku dospělých studentů.

Příručku pro školitele si můžete stáhnout ZDE.

Zahájenírealizace PR5

Nyní známe potřeby a požadavky cílové skupiny, takže můžeme začít s realizací desk research, kde budeme hledat nejvhodnější způsob akreditace naší metodiky ve všech partnerských zemích. Během září a října budeme shromažďovat možnosti evropských a národních akreditací a budeme znát jejich specifika i podmínky pro tvorbu vzdělávacího obsahu CAR Master.

https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2b-250x250.png
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2a-1-250x250.png

Dokončeníprvního výsledku projektu

Během září finišujeme s realizací PR1. V úvodu jsme realizovali desk research, kde jsme zjišťovali dostupné popisy pracovního místa mistra/vedoucího výroby v kvalifikačních systémech partnerských zemí. Nejdůležitější částí PR1 byly rozhovory s HR experty a mistry/manažery výroby přímo z výrobních podniků, abychom zjistili potřeby naší cílové skupiny. Rozhovory byly realizovány od června do srpna a vyzpovídali jsme více než 100 účastníků. Obecně lze říci, že výrobní společnosti mají o náš projekt a připravovanou plaformu zájem. Hlavním výstupem PR1 budou doporučení pro rozvoj kompetencí jako podklad pro kurikulum CAR Master (PR2) a tipy na vhodné metody výuky (prezenční a online). Závěrečná zpráva z benchmarkingového srovnání výsledků všech patnerských zemí bude brzy k dispozici.

Stáhnout PR1 závěrečný benchmarking report

Leták/ brožura

Vytvořili jsme informační leták o projektu ve všech partnerských jazycích.

Leták si můžete stáhnout zde
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2b-250x250.png
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2a-1-250x250.png

PR 1 Definiceklíčových kompetencí mistrů

Hned po úvodním setkání jsme začali pracovat na projektovém výsledku 1 a připravovat návrh rozhovorů s odborníky na lidské zdroje, mistry a dalšími zúčastněnými stranami, abychom zjistili vzdělávací potřeby naší cílové skupiny a také zaměstnavatelů (výrobních podniků). Vedoucím partnerem PR1 je slovenský partner, který má silné napojení na vzdělávací know-how pro automobilový průmysl a na klíčové výrobní podniky z tohoto odvětví. Na únor plánujeme další online setkání projektového týmu, na kterém budeme diskutovat průběh a úkoly PR1.

Zahajovacísetkání v Praze

10. - 11.1. 2022

První mezinárodní setkání projektu CAR Master se konalo v Praze. Setkání bylo bohužel ovlivněno pandemií COVID: část projektového týmu byla osobně v Praze a druhá část se plánovala připojit online. V návaznosti na nákazu COVID v kanceláři koordinátora bylo setkání nakonec realizováno pouze online pro všechny. Setkání ve zkratce: Představení partnerů, prezentace projektu a seznam úkolů pro všechny partnery!

https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2b-250x250.png
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/logo4-362x90.png

Zahájeníprojektu!

01.01.2022

Pokud se chcete dozvědět více o projektu CAR Master, navštivte O projektu nebo Výstupy.

Project No. 2021-1-CZ01-KA220-VET-000033332

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Facebook
LinkedIn
Instagram