Novinky

section-54e9472

Štart– výsledok projektu č. 5 (PR5)

Teraz, keď poznáme potreby a požiadavky cieľovej skupiny, začíname s teoretickým výskumom, aby sme našli vhodný spôsob akreditácie našej metodológie vo všetkých partnerských krajinách projektu. V septembri a októbri budeme zbierať informácie o možnostiach európskej a národnej akreditácie a tak zisťovať špecifiká a podmienky pre tvorbu učebného obsahu CAR Master.

https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2b-250x250.png
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2a-1-250x250.png

Dosiahnutieprvého výsledku projektu (PR1)

V priebehu septembra finišujeme realizáciu prvého výsledku projektu. Realizovali sme prieskumy, aby sme upresnili popisy práce majstrov/supervízorov v jednotlivých krajinách. Najdôležitejšou časťou boli rozhovory s HR odborníkmi a majstrami priamo z výrobných firiem, aby sme zistili potreby cieľovej skupiny. Rozhovory sa realizovali od júna do augusta a máme odpovede od viac ako 100 účastníkov. Vo všeobecnosti majú výrobné spoločnosti záujem o náš projekt a pripravovanú platformu. Prvými hlavnými výstupmi projektu budú základy pre CAR Master kurikulum a tipy na vhodné metódy výučby (prezenčne a online). Čoskoro vydáme správu porovnávajúcu prvé výsledky nášho projektu.

Tu si môžete stiahnuť záverečnú správu

Leták

Vydali sme leták o projekte v angličtine, ako aj vo všetkých jazykoch projektového konzorcia.

Môžete si ho stiahnuť tu
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2b-250x250.png
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2a-1-250x250.png

PR 1 Definovaniekľúčových kompetencií majstrov

Hneď po stretnutí sme začali pracovať na výsledku projektu č. 1 a pripravili sme návrh rozhovorov s odborníkmi na ľudské zdroje, majstrami a ostatnými zainteresovanými stranami, aby sme zistili, aké sú skutočné potreby našej cieľovej skupiny a aj zamestnávateľov (výrobných spoločností) v oblasti vzdelávania. Vedúcim partnerom výsledku projektu č. 1 je slovenský partner, ktorý má výrazné prepojenie na vzdelávacie know-how v automobilovom priemysle a na hlavné výrobné spoločnosti v tomto sektore. Plánujeme vykonať ďalšie online zasadnutie projektového tímu s cieľom analyzovať pokrok z hľadiska výsledku projektu č. 1 a úlohy na február.

Spustenieprojektu v Prahe, CZE

10. - 11.1. 2022

Prvé medzinárodné stretnutie v rámci projektu CAR Master sa konalo v Prahe. Žiaľ, bolo ovplyvnené pandémiou ochorenia COVID-19, takže časť projektového tímu bola osobne prítomná v Prahe a druhá časť sa mala pripojiť online. Vzhľadom na infekciu koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 v sídle koordinátora sa stretnutie napokon konalo len online. Stretnutie v kocke: Predstavenie partnerov, prezentácie projektu a zoznam úloh pre všetkých partnerov.

https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2b-250x250.png
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/logo4-362x90.png

Začiatokprojektu!

01.01.2022

Ak sa chcete o projekte CAR Master dozvedieť viac, navštívte sekciu O projekte alebo Výstupy.

Project No. 2021-1-CZ01-KA220-VET-000033332