Novinky

section-54e9472
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2a-1-250x250.png

Tlačováspráva

Pripravili sme záverečnú tlačovú správu, kde nájdete všetky dôležité informácie o metodike CAR Master.

Finálnu tlačovú správu si môžete stiahnuť TU

Národnékonferencie

Záverečné národné konferencie boli realizované v partnerských krajinách (Česká republika, Rakúsko, Nemecko, Španielsko, Slovensko, Poľsko) počas decembra 2023 a predstavili sme všetky výstupy projektu. Oslovili sme viac ako 180 potenciálnych používateľov, ktorí sa veľmi zaujímajú o metodiku CAR Master.

https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2b-250x250.png
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2a-1-250x250.png

Pilotné testovaniebolo veľmi úspešné

Pilotné testovanie celej metodiky prebiehalo v novembri a decembri 2023 a oslovili sme viac ako 120 účastníkov z Českej republiky, Rakúska, Nemecka, Španielska, Slovenska a Poľska. Používatelia vyhodnotili vzdelávaciu platformu veľmi dobre, s malými požiadavkami, ktoré boli zohľadnené pri finalizáciií.

Záverečné stretnutiev pôvabnej Valencii

13.-14.6.2023

Záverečné stretnutie sa konalo v lete vo Valencii a venovali sme sa najmä finalizácii online platformy a osobnému workshopu, aby sme boli pripravení na pilotný test. Využili sme naše národné možnosti pilotného testovania a pripravili sme usmernenie. Rozhodujúcou otázkou bolo konečné šírenie (národné konferencie) a udržateľnosť našich cieľových výsledkov. Po stretnutí nás čakal úžasný večer so skvelou španielskou kuchyňou a neformálnym rozhovorom so všetkými partnermi.

https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2b-250x250.png
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2a-1-250x250.png

Akreditáciametodiky

Úspešný absolvent online obsahu (kompletne vyplnený učebný obsah + 70% správnych odpovedí na záverečný kvíz) si môže vygenerovať certifikát CAR Master priamo na online platforme. V prípade prezenčného štúdia - vzor certifikátu je priložený k učebným osnovám workshopu a je na konkrétnom trénerovi, aby certifikát vydal dospelým študentom. Odporúča sa podmienka 70% dochádzky.
Zvažovali sme akreditáciu vo všetkých partnerských krajinách, ale takmer všetky partnerské organizácie nespĺňali podmienky národných inštitúcií. Český partner (koordinátor) je práve v procese prípravy žiadosti o akreditáciu. Vzdelávacie spoločnosti v iných krajinách, ktoré majú záujem, nájdu podmienky pre národnú akreditáciu vo všetkých partnerských krajinách (Nemecko, Rakúsko, Španielsko, Slovensko, Poľsko a Česká republika) v záverečnej akreditačnej správe.

Záverečnú správu pre akreditáciu si môžete stiahnuť TU.

Druhé projektovéstretnutie v GRAZe

30.11. -1.12.2022

Druhé projektové stretnutie sa uskutočnilo v Rakúsku v krásnom meste Graz. Zamerali sme sa najmä na prvý návrh online platformy CAR Master v angličtine a diskutovali sme o výzvach týkajúcich sa akreditácií v našich krajinách. Diskutovalo sa aj o všetkých potrebných otázkach týkajúcich sa riadenia projektov, kvality a šírenia. Po práci sme strávili skvelý čas vo vianočnej atmosfére so skvelou večerou a horúcim vínom..

https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2b-250x250.png
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2a-1-250x250.png

Spustenie onlinevzdelávacej platformy CAR Master!

Moderná a interaktívna platforma by mala byť novým didaktickým nástrojom pre majstrov, vedúcich tímov a produkčných manažérov výrobných spoločností. Online platforma je prístupná nonstop (24/7) kdekoľvek a kedykoľvek a používatelia môžu študovať individuálnym tempom. Učebný obsah je k dispozícii po registrácii (meno a e-mail sú potrebné). Po úspešnej registrácii musíte prejsť na sebahodnotenie, aby ste videli svoju úroveň úvodných zručností a potom postupovali podľa odporúčaní pre príslušné učebné jednotky. Používatelia môžu tiež vykonať hodnotenie po štúdiu a porovnať predchádzajúcu a skutočnú úroveň zručností v príslušných oblastiach.
Po ukončení vzdelávania môžu používatelia pokračovať do záverečného testu na online platforme a úspešný absolvent získa certifikát (minimálne 70% správnych odpovedí).
Online platforma CAR Master je dostupná v 6tich jazykoch: angličtine, nemčine, španielčine, slovenčine, poľštine a češtine.

Online platformu CAR Master nájdete TU

Učebné osnovyprezenčného workshopu dokončené

Metodika CAR Master zahŕňa 20 hodín online vzdelávacieho obsahu a 40 hodín prezenčného školenia. Učebné osnovy CAR Master pozostávajú z 10 tém, ktoré nadväzujú na online platformu. Zahrnuli sme 7 tém pre prezenčný tréning, ktoré vyžadovali majstri. V učebných osnovách nájdete nasledujúce témy pre prezenčný workshop:
Lekcia 1: Totálna produktívna údržba (4 hodiny F2F)
Lekcia 2: Výrobný proces (4 hodiny F2F)
Lekcia 3: Metódy kontroly kvality (4 hodiny F2F)
Lekcia 4: Digitálne kompetencie (8 hodín F2F)
Lekcia 5: Ekonomické a organizačné znalosti (4 hodiny F2F)
Lekcia 6: Profesionálna komunikácia (8 hodín F2F)
Lekcia 10: Vedúca úloha kapitánov (8 hodín F2F)
Učebné osnovy obsahujú podrobný harmonogram s podrobným popisom aktivít. Učebné osnovy sú novou didaktickou pomôckou pre učiteľov a školiteľov s odporúčanými pracovnými listami. Učebné osnovy sú rozdelené do 5 dní v samostatných dokumentoch - všetci pedagógovia majú možnosť využiť tému požadovanú dospelými študentmi. Sylabus je k dispozícii v angličtine, nemčine, španielčine, slovenčine, poľštine a češtine.

Sylabus workshopu si môžete stiahnuť tu.
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2a-1-250x250.png
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2a-1-250x250.png

Vzdelávacíobsah je pripravený!

Moderná a interaktívna platforma by mala byť novým didaktickým nástrojom pre majstrov, vedúcich tímov a produkčných manažérov výrobných spoločností. Dokončili sme učebný obsah nasledujúcich tém:
Lekcia 1: Totálna produktívna údržba
Lekcia 2: Výrobný proces
Lekcia 3: Metódy kontroly kvality
Lekcia 4: Digitálne kompetencie
Lekcia 5: Ekonomické a organizačné znalosti
Lekcia 6: Profesionálna komunikácia
Lekcia 7: Nové technológie
Lekcia 8: Životné prostredie a ekologické zručnosti
Lekcia 9: Podpora zdravia a prevencia rizík
Lekcia 10: Vedúca úloha majstrov
Vyššie uvedené lekcie je možné študovať na online platforme CAR Master alebo si stiahnuť učebné texty v pdf na webovej stránke tu (https://www.car-master.eu/learning-units/) v angličtine, češtine, nemčine, španielčine, slovenčine a poľštine.
Súčasťou celej metodiky je aj školenie trénera, ktorý školiteľom, učiteľom alebo jednotlivým používateľom vysvetľuje celú metodiku kombinovaného vzdelávania CAR Master. Všetci záujemcovia tu nájdu aj užitočné didaktické tipy pre efektívnu výučbu dospelých študentov.

Leták pre trénera si môžete stiahnuť TU.

Štart– výsledok projektu č. 5 (PR5)

Teraz, keď poznáme potreby a požiadavky cieľovej skupiny, začíname s teoretickým výskumom, aby sme našli vhodný spôsob akreditácie našej metodológie vo všetkých partnerských krajinách projektu. V septembri a októbri budeme zbierať informácie o možnostiach európskej a národnej akreditácie a tak zisťovať špecifiká a podmienky pre tvorbu učebného obsahu CAR Master.

https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2b-250x250.png
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2a-1-250x250.png

Dosiahnutieprvého výsledku projektu (PR1)

V priebehu septembra finišujeme realizáciu prvého výsledku projektu. Realizovali sme prieskumy, aby sme upresnili popisy práce majstrov/supervízorov v jednotlivých krajinách. Najdôležitejšou časťou boli rozhovory s HR odborníkmi a majstrami priamo z výrobných firiem, aby sme zistili potreby cieľovej skupiny. Rozhovory sa realizovali od júna do augusta a máme odpovede od viac ako 100 účastníkov. Vo všeobecnosti majú výrobné spoločnosti záujem o náš projekt a pripravovanú platformu. Prvými hlavnými výstupmi projektu budú základy pre CAR Master kurikulum a tipy na vhodné metódy výučby (prezenčne a online). Čoskoro vydáme správu porovnávajúcu prvé výsledky nášho projektu.

Záverečnú správu si môžete stiahnuť tu

Leták

Vydali sme leták o projekte v angličtine, ako aj vo všetkých jazykoch projektového konzorcia.

Môžete si ho stiahnuť tu
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2b-250x250.png
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2a-1-250x250.png

PR 1 Definovaniekľúčových kompetencií majstrov

Hneď po stretnutí sme začali pracovať na výsledku projektu č. 1 a pripravili sme návrh rozhovorov s odborníkmi na ľudské zdroje, majstrami a ostatnými zainteresovanými stranami, aby sme zistili, aké sú skutočné potreby našej cieľovej skupiny a aj zamestnávateľov (výrobných spoločností) v oblasti vzdelávania. Vedúcim partnerom výsledku projektu č. 1 je slovenský partner, ktorý má výrazné prepojenie na vzdelávacie know-how v automobilovom priemysle a na hlavné výrobné spoločnosti v tomto sektore. Plánujeme vykonať ďalšie online zasadnutie projektového tímu s cieľom analyzovať pokrok z hľadiska výsledku projektu č. 1 a úlohy na február.

Spustenieprojektu v Prahe, CZE

10. - 11.1. 2022

Prvé medzinárodné stretnutie v rámci projektu CAR Master sa konalo v Prahe. Žiaľ, bolo ovplyvnené pandémiou ochorenia COVID-19, takže časť projektového tímu bola osobne prítomná v Prahe a druhá časť sa mala pripojiť online. Vzhľadom na infekciu koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 v sídle koordinátora sa stretnutie napokon konalo len online. Stretnutie v kocke: Predstavenie partnerov, prezentácie projektu a zoznam úloh pre všetkých partnerov.

https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2b-250x250.png
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/logo4-362x90.png

Začiatokprojektu!

01.01.2022

Ak sa chcete o projekte CAR Master dozvedieť viac, navštívte sekciu O projekte alebo Výstupy.

Project No. 2021-1-CZ01-KA220-VET-000033332

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Facebook
LinkedIn
Instagram