Novinky

section-54e9472

Štart– výsledok projektu č. 5 (PR5)

Teraz, keď poznáme potreby a požiadavky cieľovej skupiny, začíname s teoretickým výskumom, aby sme našli vhodný spôsob akreditácie našej metodológie vo všetkých partnerských krajinách projektu. V septembri a októbri budeme zbierať informácie o možnostiach európskej a národnej akreditácie a tak zisťovať špecifiká a podmienky pre tvorbu učebného obsahu CAR Master.

https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2b-250x250.png
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2a-1-250x250.png

Dosiahnutieprvého výsledku projektu (PR1)

V priebehu septembra finišujeme realizáciu prvého výsledku projektu. Realizovali sme prieskumy, aby sme upresnili popisy práce majstrov/supervízorov v jednotlivých krajinách. Najdôležitejšou časťou boli rozhovory s HR odborníkmi a majstrami priamo z výrobných firiem, aby sme zistili potreby cieľovej skupiny. Rozhovory sa realizovali od júna do augusta a máme odpovede od viac ako 100 účastníkov. Vo všeobecnosti majú výrobné spoločnosti záujem o náš projekt a pripravovanú platformu. Prvými hlavnými výstupmi projektu budú základy pre CAR Master kurikulum a tipy na vhodné metódy výučby (prezenčne a online). Čoskoro vydáme správu porovnávajúcu prvé výsledky nášho projektu.

Záverečnú správu si môžete stiahnuť tu

Leták

Vydali sme leták o projekte v angličtine, ako aj vo všetkých jazykoch projektového konzorcia.

Môžete si ho stiahnuť tu
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2b-250x250.png
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2a-1-250x250.png

PR 1 Definovaniekľúčových kompetencií majstrov

Hneď po stretnutí sme začali pracovať na výsledku projektu č. 1 a pripravili sme návrh rozhovorov s odborníkmi na ľudské zdroje, majstrami a ostatnými zainteresovanými stranami, aby sme zistili, aké sú skutočné potreby našej cieľovej skupiny a aj zamestnávateľov (výrobných spoločností) v oblasti vzdelávania. Vedúcim partnerom výsledku projektu č. 1 je slovenský partner, ktorý má výrazné prepojenie na vzdelávacie know-how v automobilovom priemysle a na hlavné výrobné spoločnosti v tomto sektore. Plánujeme vykonať ďalšie online zasadnutie projektového tímu s cieľom analyzovať pokrok z hľadiska výsledku projektu č. 1 a úlohy na február.

Spustenieprojektu v Prahe, CZE

10. - 11.1. 2022

Prvé medzinárodné stretnutie v rámci projektu CAR Master sa konalo v Prahe. Žiaľ, bolo ovplyvnené pandémiou ochorenia COVID-19, takže časť projektového tímu bola osobne prítomná v Prahe a druhá časť sa mala pripojiť online. Vzhľadom na infekciu koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 v sídle koordinátora sa stretnutie napokon konalo len online. Stretnutie v kocke: Predstavenie partnerov, prezentácie projektu a zoznam úloh pre všetkých partnerov.

https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2b-250x250.png
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/logo4-362x90.png

Začiatokprojektu!

01.01.2022

Ak sa chcete o projekte CAR Master dozvedieť viac, navštívte sekciu O projekte alebo Výstupy.

Project No. 2021-1-CZ01-KA220-VET-000033332

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.