Informácie

section-d72bdd2
Ciele projektu

Náš projekt je zameraný predovšetkým na kombinovaný vzdelávací program CAR Master a vytvorenie online platformy ako nástroja pre inovatívne metódy, ktorý vzdeláva majstrov. Cieľom nášho projektu je identifikovať aktuálne požiadavky na kvalifikáciu majstrov v európskom automobilovom priemysle.

Prínosy

70 % vzdelávania v programe CAR Master sa bude realizovať online, čo znamená, že školenia manažérov môžu prebiehať aj v čase, keď osobné školenia nebudú možné. Online vzdelávacia platforma bude zároveň ponúkať moderné a atraktívne vzdelávacie metódy, ktoré budú používať majstri počas implementácie.

Cieľová skupina

Cieľovú skupinu, na ktorú sa zameriavame, tvoria hlavne majstri (predáci/vedúci výroby). Ich úlohou je zabezpečovať, aby operátori plnili rozhodnutia vedenia. Majú priamy vplyv na kvalitu produktov a efektívnosť procesu. V súčasnosti majú všetky priemyselné spoločnosti nedostatok vzdelaných zamestnancov vhodných na túto pozíciu.

Project No. 2021-1-CZ01-KA220-VET-000033332