Informácie

section-d72bdd2
Ciele projektu

Náš projekt je zameraný predovšetkým na kombinovaný vzdelávací program CAR Master a vytvorenie online platformy ako nástroja pre inovatívne metódy, ktorý vzdeláva majstrov. Cieľom nášho projektu je identifikovať aktuálne požiadavky na kvalifikáciu majstrov v európskom automobilovom priemysle.

Prínosy

70 % vzdelávania v programe CAR Master sa bude realizovať online, čo znamená, že školenia manažérov môžu prebiehať aj v čase, keď osobné školenia nebudú možné. Online vzdelávacia platforma bude zároveň ponúkať moderné a atraktívne vzdelávacie metódy, ktoré budú používať majstri počas implementácie.

Cieľová skupina

Cieľovú skupinu, na ktorú sa zameriavame, tvoria hlavne majstri (predáci/vedúci výroby). Ich úlohou je zabezpečovať, aby operátori plnili rozhodnutia vedenia. Majú priamy vplyv na kvalitu produktov a efektívnosť procesu. V súčasnosti majú všetky priemyselné spoločnosti nedostatok vzdelaných zamestnancov vhodných na túto pozíciu.

Project No. 2021-1-CZ01-KA220-VET-000033332

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Facebook
LinkedIn
Instagram