O projekcie

section-d72bdd2
Cele projektu

Nasz projekt koncentruje się głównie na programie edukacyjnym CAR Master typu blended learning oraz na stworzeniu platformy internetowej jako narzędzia dla innowacyjnych metod kształcenia mistrzów. Celem naszego projektu jest zidentyfikowanie aktualnych wymagań kwalifikacyjnych CAR Master w europejskim sektorze motoryzacyjnym.

Korzyści

W programie CAR Master 70 % kształcenia będzie odbywać się online, dzięki czemu będzie istniała możliwość szkolenia kadry kierowniczej nawet w okresach, w których nie będzie możliwe szkolenie bezpośrednie. Internetowa platforma edukacyjna zapewni również nowoczesne i atrakcyjne metody kształcenia, które będą wykorzystywane przez mistrzów podczas realizacji programu.

Grupa docelowa

Grupę docelową, na której się koncentrujemy, tworzą przede wszystkim mistrzowie (brygadziści/kierownicy produkcji). Wdrażają oni decyzje kierownictwa bezpośrednio do pracy operatorów. Mają oni bezpośredni wpływ na jakość produktów i efektywność procesu. Obecnie we wszystkich firmach przemysłowych brakuje wykształconych pracowników na stanowiska kierownicze.

Project No. 2021-1-CZ01-KA220-VET-000033332

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Facebook
LinkedIn
Instagram