Newsy

section-54e9472

Rozpoczęcieprac na piątym rezultatem

Znamy już potrzeby i wymagania grupy docelowej, więc możemy rozpocząć analizę dokumentów, aby znaleźć najbardziej odpowiedni sposób akredytacji metodologii projektu w naszych krajach. We wrześniu i październiku będziemy zbierać informacje o możliwościach akredytacji europejskich i krajowych, a także poznamy specyfikę i warunki dla tworzenia treści edukacyjnych CAR Master.

https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2b-250x250.png
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2a-1-250x250.png

Zakończenieprac nad pierwszym rezultatem

We wrześniu kończymy pracę nad pierwszym rezultatem. Przeprowadziliśmy badania (tzw. desk research), aby poznać charakterystyki stanowisk pracy mistrzów/kierowników produkcji w krajach Konsorcjum projektu. Najważniejszą częścią tych prac były wywiady z ekspertami HR i mistrzami/kierownikami produkcji firm produkcyjnych, mające na celu poznanie potrzeb naszej grupy docelowej. Wywiady były realizowane od czerwca do sierpnia i przeprowadziliśmy ponad 100 wywiadów. Ogólnie rzecz biorąc, firmy produkcyjne są zainteresowane naszym projektem i platformą do nauki online. Głównym osiągnięciem pierwszego rezultatu będzie solidne przygotowanie do pracy na kolejnym rezultatem, tj. programem nauczania CAR Master, oraz wytyczne odnośnie odpowiednich metod nauczania (stacjonarnych i online). Raport z analizy porównawczej, końcowy produkt pierwszego rezultatu, będzie dostępny wkrótce.

Raport z analizy porównawczej można pobrać z tego miejsca.

Broszura

Przygotowaliśmy broszurkę projektu w języku angielskim i wszystkich językach partnerów.

Można ją pobrać bezpośrednio z tej strony
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2b-250x250.png
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2a-1-250x250.png

PR 1 Określeniekluczowych kompetencji mistrzów

Zaraz po spotkaniu rozpoczęliśmy pracę nad pierwszym rezultatem projektu i przygotowaliśmy propozycję wywiadów z ekspertami ds. zasobów ludzkich, mistrzami i innymi interesariuszami, aby poznać rzeczywiste potrzeby edukacyjne naszej grupy docelowej, a także pracodawców (firm produkcyjnych). Partnerem wiodącym ten rezultat jest partner słowacki, który ma silne powiązania z know-how edukacyjnym dla przemysłu motoryzacyjnego oraz z kluczowymi firmami produkcyjnymi z tego sektora. Planujemy kolejne spotkanie online zespołu projektowego w celu omówienia postępów w realizacji prac oraz zadań na luty br.

Spotkanieinauguracyjne - Praga, Czechy

10 - 11.01. 2022

Pierwsze międzynarodowe spotkanie w ramach projektu CAR Master odbyło się w Pradze. Niestety, na spotkanie wpłynęła pandemia COVID: część zespołu projektowego była osobiście w Pradze, a druga część dołączyła online. W związku z wirusem COVID w biurze koordynatora spotkanie ostatecznie odbyło się tylko online dla wszystkich uczestników. Spotkanie w skrócie: przedstawienie partnerów, prezentacje przygotowane przez partnerów i lista zadań dla wszystkich partnerów!

https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2b-250x250.png
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/logo4-362x90.png

Początekprojektu!

01.01.2022

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie CAR Master, odwiedź zakładkę O projekcie lub Rezultaty projektu.

Project No. 2021-1-CZ01-KA220-VET-000033332

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.