Newsy

section-54e9472

Rozpoczęcieprac na piątym rezultatem

Znamy już potrzeby i wymagania grupy docelowej, więc możemy rozpocząć analizę dokumentów, aby znaleźć najbardziej odpowiedni sposób akredytacji metodologii projektu w naszych krajach. We wrześniu i październiku będziemy zbierać informacje o możliwościach akredytacji europejskich i krajowych, a także poznamy specyfikę i warunki dla tworzenia treści edukacyjnych CAR Master.

https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2b-250x250.png
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2a-1-250x250.png

Zakończenieprac nad pierwszym rezultatem

We wrześniu kończymy pracę nad pierwszym rezultatem. Przeprowadziliśmy badania (tzw. desk research), aby poznać charakterystyki stanowisk pracy mistrzów/kierowników produkcji w krajach Konsorcjum projektu. Najważniejszą częścią tych prac były wywiady z ekspertami HR i mistrzami/kierownikami produkcji firm produkcyjnych, mające na celu poznanie potrzeb naszej grupy docelowej. Wywiady były realizowane od czerwca do sierpnia i przeprowadziliśmy ponad 100 wywiadów. Ogólnie rzecz biorąc, firmy produkcyjne są zainteresowane naszym projektem i platformą do nauki online. Głównym osiągnięciem pierwszego rezultatu będzie solidne przygotowanie do pracy na kolejnym rezultatem, tj. programem nauczania CAR Master, oraz wytyczne odnośnie odpowiednich metod nauczania (stacjonarnych i online). Raport z analizy porównawczej, końcowy produkt pierwszego rezultatu, będzie dostępny wkrótce.

Raport z analizy porównawczej można pobrać z tego miejsca.

Broszura

Przygotowaliśmy broszurkę projektu w języku angielskim i wszystkich językach partnerów.

Można ją pobrać bezpośrednio z tej strony
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2b-250x250.png
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2a-1-250x250.png

PR 1 Określeniekluczowych kompetencji mistrzów

Zaraz po spotkaniu rozpoczęliśmy pracę nad pierwszym rezultatem projektu i przygotowaliśmy propozycję wywiadów z ekspertami ds. zasobów ludzkich, mistrzami i innymi interesariuszami, aby poznać rzeczywiste potrzeby edukacyjne naszej grupy docelowej, a także pracodawców (firm produkcyjnych). Partnerem wiodącym ten rezultat jest partner słowacki, który ma silne powiązania z know-how edukacyjnym dla przemysłu motoryzacyjnego oraz z kluczowymi firmami produkcyjnymi z tego sektora. Planujemy kolejne spotkanie online zespołu projektowego w celu omówienia postępów w realizacji prac oraz zadań na luty br.

Spotkanieinauguracyjne - Praga, Czechy

10 - 11.01. 2022

Pierwsze międzynarodowe spotkanie w ramach projektu CAR Master odbyło się w Pradze. Niestety, na spotkanie wpłynęła pandemia COVID: część zespołu projektowego była osobiście w Pradze, a druga część dołączyła online. W związku z wirusem COVID w biurze koordynatora spotkanie ostatecznie odbyło się tylko online dla wszystkich uczestników. Spotkanie w skrócie: przedstawienie partnerów, prezentacje przygotowane przez partnerów i lista zadań dla wszystkich partnerów!

https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2b-250x250.png
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/logo4-362x90.png

Początekprojektu!

01.01.2022

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie CAR Master, odwiedź zakładkę O projekcie lub Rezultaty projektu.

Project No. 2021-1-CZ01-KA220-VET-000033332