Newsy

section-54e9472
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2a-1-250x250.png

Informacjaprasowa

Przygotowaliśmy finalną informację prasową, w której można znaleźć wszystkie ważne informacje na temat metodologii CAR Master.

Pobierz finalną informację prasową TUTAJ.

Konferencjekrajowe

Końcowe spotkanie odbyło się latem w Walencji i omawialiśmy w szczególności finalizację platformy internetowej i warsztatów bezpośrednich, aby być gotowym do testu pilotażowego. Omówiliśmy nasze krajowe możliwości testów pilotażowych i przygotowaliśmy wytyczne. Ważną kwestią było końcowe upowszechnianie (konferencje krajowe) i trwałość rezultatów naszego projektu. Po spotkaniu spędziliśmy niesamowity wieczór ze wspaniałą hiszpańską kuchnią i nieformalnymi rozmowami ze wszystkimi partnerami.

https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2b-250x250.png
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2a-1-250x250.png

Testy pilotażoweprzebiegły bardzo pomyślnie

Testy pilotażowe całej metodologii zostały przeprowadzone w listopadzie i grudniu 2023 r. i dotarliśmy do ponad 120 uczestników z Czech, Austrii, Niemiec, Hiszpanii, Słowacji i Polski. Użytkownicy bardzo dobrze ocenili platformę edukacyjną, z niewielkimi zastrzeżeniami uwzględnionymi podczas końcowej realizacji.

Spotkaniekońcowe w urokliwej Walencji

13.-14.06.2023

Końcowe spotkanie odbyło się latem w Walencji i omawialiśmy w szczególności finalizację platformy internetowej i warsztatów bezpośrednich, aby być gotowym do testu pilotażowego. Omówiliśmy nasze krajowe możliwości testów pilotażowych i przygotowaliśmy wytyczne. Ważną kwestią było końcowe upowszechnianie (konferencje krajowe) i trwałość rezultatów naszego projektu. Po spotkaniu spędziliśmy niesamowity wieczór ze wspaniałą hiszpańską kuchnią i nieformalnymi rozmowami ze wszystkimi partnerami.

https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2b-250x250.png
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2a-1-250x250.png

Akredytacjametodologii

Osoba, która pomyślnie ukończy szkolenie online (w pełni ukończone treści edukacyjne + 70% poprawnych odpowiedzi w końcowym quizie) może wygenerować certyfikat CAR Master bezpośrednio na platformie internetowej. W przypadku nauki stacjonarnej - wzór certyfikatu jest dołączony do programu warsztatów i to od konkretnego trenera zależy wydanie certyfikatu dorosłym słuchaczom. Zalecane jest spełnienie warunku 70% obecności.
Rozważaliśmy akredytację we wszystkich krajach partnerskich, ale prawie wszystkie organizacje partnerskie nie spełniły warunków instytucji krajowych. Czeski partner (koordynator) jest właśnie w trakcie przygotowywania wniosku o akredytację. Zainteresowane firmy edukacyjne w innych krajach mogą znaleźć warunki akredytacji krajowej we wszystkich krajach partnerskich (Niemcy, Austria, Hiszpania, Słowacja, Polska i Czechy) w końcowym raporcie akredytacyjnym.

Raport końcowy akredytacji można pobrać TUTAJ.

Drugiespotkanie projektowe w GRAZ

30.11. - 01.12.2022

Drugie spotkanie projektowe odbyło się w Austrii w pięknym mieście Graz. Skupiliśmy się w szczególności na pierwszej propozycji platformy internetowej CAR Master w języku angielskim i omówiliśmy wyzwania związane z akredytacjami w naszych krajach. Omówiono również wszystkie niezbędne kwestie dotyczące zarządzania projektem, jakości i rozpowszechniania. Po pracy spędziliśmy miło czas w świątecznej atmosferze przy wspaniałej kolacji i grzanym winie.

https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2b-250x250.png
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2a-1-250x250.png

Internetowa platformaedukacyjna CAR Master uruchomiona!

Nowoczesna i interaktywna platforma powinna być nowym narzędziem dydaktycznym dla brygadzistów, liderów zespołów i menedżerów produkcyjnych. Platforma online jest dostępna non-stop (24/7) w dowolnym miejscu i czasie, a użytkownicy mogą uczyć się w swoim indywidualnym tempie. Treści edukacyjne są dostępne po rejestracji (niezbędne jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail). Po pomyślnej rejestracji należy przejść do samooceny, aby sprawdzić swój poziom umiejętności początkowych, a następnie postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi odpowiednich jednostek edukacyjnych. Użytkownicy mogą również dokonać oceny po zakończeniu nauki i porównać poprzedni i aktualny poziom umiejętności w odpowiednich obszarach.
Po zakończeniu szkolenia użytkownicy mogą przejść do testu końcowego na platformie internetowej, a osoba, która pomyślnie ukończy szkolenie, otrzyma certyfikat (co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi).
Platforma internetowa CAR Master jest dostępna w 6 językach: angielskim, niemieckim, hiszpańskim, słowackim, polskim i czeskim.

Platformę internetową CAR Master można znaleźć TUTAJ

Programwarsztatów bezpośrednich ukończony

Metodologia CAR Master obejmuje 20 godzin treści edukacyjnych online i 40 godzin szkoleń bezpośrednich. Program CAR Master składa się z 10 tematów realizowanych na platformie online. Uwzględniliśmy 7 tematów do szkolenia bezpośredniego, które były niezbędne dla brygadzistów. W programie nauczania można znaleźć następujące tematy warsztatów na żywo:
Jednostka 1: Całkowite produktywne utrzymanie ruchu maszyn (4 godziny F2F)
Jednostka 2: Proces produkcyjny (4 godziny F2F)
Jednostka 3: Metody kontroli jakości (4 godziny F2F)
Jednostka 4: Kompetencje cyfrowe (8 godzin F2F)
Jednostka 5: Wiedza ekonomiczna i organizacyjna (4 godziny F2F)
Jednostka 6: Komunikacja zawodowa (8 godzin F2F)
Jednostka 10: Rola przywódcza mistrzów (8 godziny F2F)
Program nauczania zawiera szczegółowy harmonogram ze szczegółowym opisem działań. Program nauczania jest nowym narzędziem dydaktycznym dla nauczycieli i trenerów z zalecanymi arkuszami roboczymi. Program jest podzielony na 5 dni w oddzielnych dokumentach - wszyscy edukatorzy mają możliwość wykorzystania tematu potrzebnego dorosłym uczniom. Program nauczania jest dostępny w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim, słowackim, polskim i czeskim.

Program warsztatów można pobrać tutaj.
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2b-250x250.png
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2a-1-250x250.png

Treściedukacyjne gotowe!

Nowoczesna i interaktywna platforma powinna być nowym narzędziem dydaktycznym dla brygadzistów, liderów zespołów i menedżerów produkcyjnych. Ukończyliśmy treści edukacyjne dotyczące następujących tematów:
Jednostka 1: Całkowite produktywne utrzymanie ruchu maszyn
Jednostka 2: Proces produkcyjny
Jednostka 3: Metody kontroli jakości
Jednostka 4: Kompetencje cyfrowe
Jednostka 5: Wiedza ekonomiczna i organizacyjna
Jednostka 6: Komunikacja zawodowa
Jednostka 7: Nowe technologie
Jednostka 8: Środowisko i umiejętności ekologiczne
Jednostka 9: Promocja zdrowia i zapobieganie ryzyku
Jednostka 10: Rola przywódcza mistrzów
Możliwe jest przestudiowanie wyżej wymienionych jednostek online na platformie internetowej CAR Master lub pobranie tekstów do nauki w formacie pdf na stronie internetowej tutaj (https://www.car-master.eu/learning-units/) w języku angielskim, czeskim, niemieckim, hiszpańskim, słowackim i polskim.
Pobierz plik
Częścią całej metodologii są również materiały szkoleniowe dla trenerów, które wyjaśniają trenerom, nauczycielom lub indywidualnym użytkownikom całą metodologię nauczania mieszanego CAR Master. Wszyscy zainteresowani mogą również znaleźć przydatne wskazówki dydaktyczne dotyczące skutecznego nauczania dorosłych słuchaczy.

Materiały szkoleniowe dla trenerów można pobrać TUTAJ.

Rozpoczęcieprac na piątym rezultatem

Znamy już potrzeby i wymagania grupy docelowej, więc możemy rozpocząć analizę dokumentów, aby znaleźć najbardziej odpowiedni sposób akredytacji metodologii projektu w naszych krajach. We wrześniu i październiku będziemy zbierać informacje o możliwościach akredytacji europejskich i krajowych, a także poznamy specyfikę i warunki dla tworzenia treści edukacyjnych CAR Master.

https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2b-250x250.png
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2a-1-250x250.png

Zakończenieprac nad pierwszym rezultatem

We wrześniu kończymy pracę nad pierwszym rezultatem. Przeprowadziliśmy badania (tzw. desk research), aby poznać charakterystyki stanowisk pracy mistrzów/kierowników produkcji w krajach Konsorcjum projektu. Najważniejszą częścią tych prac były wywiady z ekspertami HR i mistrzami/kierownikami produkcji firm produkcyjnych, mające na celu poznanie potrzeb naszej grupy docelowej. Wywiady były realizowane od czerwca do sierpnia i przeprowadziliśmy ponad 100 wywiadów. Ogólnie rzecz biorąc, firmy produkcyjne są zainteresowane naszym projektem i platformą do nauki online. Głównym osiągnięciem pierwszego rezultatu będzie solidne przygotowanie do pracy na kolejnym rezultatem, tj. programem nauczania CAR Master, oraz wytyczne odnośnie odpowiednich metod nauczania (stacjonarnych i online). Raport z analizy porównawczej, końcowy produkt pierwszego rezultatu, będzie dostępny wkrótce.

Raport z analizy porównawczej można pobrać z tego miejsca.

Broszura

Przygotowaliśmy broszurkę projektu w języku angielskim i wszystkich językach partnerów.

Można ją pobrać bezpośrednio z tej strony
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2b-250x250.png
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2a-1-250x250.png

PR 1 Określeniekluczowych kompetencji mistrzów

Zaraz po spotkaniu rozpoczęliśmy pracę nad pierwszym rezultatem projektu i przygotowaliśmy propozycję wywiadów z ekspertami ds. zasobów ludzkich, mistrzami i innymi interesariuszami, aby poznać rzeczywiste potrzeby edukacyjne naszej grupy docelowej, a także pracodawców (firm produkcyjnych). Partnerem wiodącym ten rezultat jest partner słowacki, który ma silne powiązania z know-how edukacyjnym dla przemysłu motoryzacyjnego oraz z kluczowymi firmami produkcyjnymi z tego sektora. Planujemy kolejne spotkanie online zespołu projektowego w celu omówienia postępów w realizacji prac oraz zadań na luty br.

Spotkanieinauguracyjne - Praga, Czechy

10 - 11.01. 2022

Pierwsze międzynarodowe spotkanie w ramach projektu CAR Master odbyło się w Pradze. Niestety, na spotkanie wpłynęła pandemia COVID: część zespołu projektowego była osobiście w Pradze, a druga część dołączyła online. W związku z wirusem COVID w biurze koordynatora spotkanie ostatecznie odbyło się tylko online dla wszystkich uczestników. Spotkanie w skrócie: przedstawienie partnerów, prezentacje przygotowane przez partnerów i lista zadań dla wszystkich partnerów!

https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/cara2b-250x250.png
https://www.car-master.eu/wp-content/uploads/2022/02/logo4-362x90.png

Początekprojektu!

01.01.2022

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie CAR Master, odwiedź zakładkę O projekcie lub Rezultaty projektu.

Project No. 2021-1-CZ01-KA220-VET-000033332

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Facebook
LinkedIn
Instagram