Projektové výsledky

Reasons

Naším cílem je vytvořit inovativní vzdělávací platformu pro mistry ve výrobě, která bude úspěšně akreditována na evropské i národní úrovni. Z hlediska obsahu byly stanoveny následující ukazatele SMART:

Projektový výsledek 1
Definice klíčových dovedností mistrů:

Realizujeme detailní analýzu vzdělávacích požadavků mistrů. Povedeme rozhovory s odborníky na lidské zdroje a s mistry, abychom zjistili jejich skutečné potřeby a kompetence. Hlavním výstupem bude kompetenční rámec pro mistry ve výrobě.

Stáhnout PR1 závěrečný benchmarking report
Projektový výsledek 4
Prezenční studium

Připravíme a pilotně otestujeme prezenční část vzdělávacího programu CAR Master v praxi. Z komplexního vzdělávacího programu CAR Master bude prezenční vzdělávání tvořit 30 % času. Vytvoříme podrobný učební plán obsahu a metod školení. Zrealizujeme vzdělávací seminář se skupinou mistrů a ověříme osnovy v praxi.

Stáhněte si osnovu prezenčního workshopu PR4 (5 dní)
Projektový výsledek 2
CAR Master kurikulum

Vytvoříme učební plán pro vzdělávací program CAR Master - definujeme cíle, obsah a metody výuky V podrobném učebním plánu definujeme cíle výuky stanovené na základě zjištěných klíčových dovedností. Určíme potřebný vzdělávací obsah a přiřadíme k němu vhodné metody učení. Obsah a metody podrobně popíšeme. Vypracované učební osnovy budou zohledňovat specifika průmyslového výrobního prostředí každé partnerské země a zohledníme také případné národní odlišnosti důležité pro vzdělávání mistrů.

Stáhnout 10 výukových jednotek
Projektový výsledek 5
Akreditace CAR Master

Ucelený vzdělávací program CAR Master akreditujeme v rámci EU a každé partnerské země - celkem 6 akreditací.

Stáhněte si závěrečnou akreditační zprávu PR5
Projektový výsledek 3
CAR Master - vzdělávací platforma (Xlearning platform)

Vytvoříme online vzdělávací platformu CAR Master, která bude mít několik různých funkcí:
-umožní uživatelům interaktivní sebehodnocení jejich dovedností
- poskytne prostor pro interaktivní výukové texty
- 70 % celého vzdělávacího programu CAR Master bude ve formě online výuky
- vzdělávání bude koncipováno s využitím atraktivních výukových metod a nástrojů (gamifikace; mikrolearning; nanolearning).

Platforma CAR Master
Projektový výsledek 6
CAR Master xlearning platforma - finalizace

Pilotně otestujeme online vzdělávací platformu CAR Master. Více než 120 mistrů z průmyslových podniků, tj. 20 mistrů v každé partnerské zemi, bude pilotně ověřovat funkčnost a přínosy online vzdělávací platformy. Poznatky z pilotního testování budou zapracovány do finální verze všech obsahových a metodických dokumentů. Celá metodologie bude přeložena do jazyků partnerských zemí.

Platforma CAR Master
Project No. 2021-1-CZ01-KA220-VET-000033332

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Facebook
LinkedIn
Instagram